przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Resursy dźwigów i żurawi

W celu bezpiecznej eksploatacji urządzeń osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich stan techniczny zobowiązane są systematycznie kontrolować stan resursu urządzeń. Resurs, zgodnie z definicją Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, wyznacza graniczne parametry, które stosowane są do oceny i identyfikacji stanu technicznego. Parametry te określone są na podstawie liczby cykli pracy oraz stanu obciążenia urządzeń transportu bliskiego (UTB) w trakcie założonego okresu eksploatacji urządzeń oraz z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Nasza firma przeprowadza resursy UTB, w tym m.in. resursy dźwigów i żurawi. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w Krakowie!

Profesjonalny resurs dźwigu

Resurs UTB określany bywa przez producentów, podmioty odpowiedzialne za eksploatację urządzeń lub firmę taką jak nasza, która specjalizuje się w naprawach, konserwacjach i serwisie UTB. Dysponujemy odpowiednią wiedzą techniczną oraz wieloletnim doświadczeniem, dlatego możemy Państwu zaoferować wykonanie profesjonalnego resursu dźwigu budowlanego, a także dźwigu do transportu osób lub ładunków oraz dźwigu towarowego. Zachęcamy do współpracy z naszą firmą!

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą!

Na czym polega resurs żurawia?

Analiza resursu to podstawowy etap poprzedzający naprawę lub modernizację żurawia wieżowego. W przypadku przekroczenia granic resursu należy przeprowadzić kapitalny remont maszyny. Analizę resursu żurawia mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowani inżynierowie z uprawnieniami. Nasza firma zatrudnia pracowników z wymaganymi uprawnieniami do przeprowadzania resursu urządzeń transportu bliskiego. Dlatego, aby wspomóc naszych klientów w wypełnieniu obowiązku badania stanu technicznego i stopnia eksploatacji UTB, świadczymy usługi w zakresie obliczania resursu żurawi. Dokonujemy rzetelnej analizy, której wynik potwierdzamy formalnie.

Jak obliczyć resurs żurawia?

Aby obliczyć resurs urządzenia UTB, takiego jak żuraw, należy dokonać analizy parametrów kluczowych dla danego typu urządzenia, wyznaczając przy tym wartość graniczną jednostki, w której są mierzone, a następnie określając korelację pomiędzy nimi. Parametry zależą od typu urządzenia oraz norm prawnych wpływających na przebieg produkcji. Podstawowym wyznacznikiem dla analizy wykorzystania resursu żurawia jest zależność pomiędzy liczbą wykonanych cykli oraz czasem pracy każdego z mechanizmów, a rozkładem procentowym unoszonego ciężaru.