przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

04.10.2017 r.:
Centrum badawczo – rozwojowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego ETAP 1 dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”.

Zamawiający Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o. z/s w Krakowie jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia związanego z zapytaniem ofertowym na nabycie robót i materiałów budowlanych niezbędnych do stworzenia specjalistycznego centrum B+R (Centrum Badawczo – Rozwojowego), oznaczenie sprawy ZP.RB.UE.01/17 wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę w ramach części pierwszej zamówienia. Informacja dostępna jest tutaj.

Ponadto, Zamawiający informuje, że w ramach części drugiej zamówienia nie wybrano Wykonawcy z uwagi na brak złożenia jakichkolwiek Ofert co do tej części.