przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Resursy dźwigów i żurawi

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem w Krakowie jest certyfikowanym zakładem uprawnionym do naprawy i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego. Na wszystkie wykonane prace wystawiamy dokumenty zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, w tym w zakresie tzw. resursu urządzenia.

Profesjonalny resurs dźwigu

Dysponujemy odpowiednią wiedzą techniczną oraz wieloletnim doświadczeniem, dlatego możemy zaoferować wykonanie profesjonalnego resursu żurawi wieżowych i dźwigów kołowych (tj. dźwigu budowlanego, a także dźwigu do transportu osób lub ładunków oraz dźwigu towarowego).

Nasza firma zatrudnia pracowników z wymaganymi uprawnieniami do przeprowadzania resursu urządzeń transportu bliskiego. Dlatego, aby wspomóc naszych klientów w wypełnieniu obowiązku badania stanu technicznego i stopnia eksploatacji UTB, świadczymy usługi w zakresie obliczania resursu żurawi. Dokonujemy rzetelnej analizy, której wynik są formalnie potwierdzane.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Na czym polega resurs żurawia?

Analiza resursu to podstawowy etap poprzedzający naprawę lub modernizację żurawia wieżowego. W przypadku przekroczenia granic resursu należy przeprowadzić kapitalny remont maszyny. Analizę resursu żurawia mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowani inżynierowie z uprawnieniami.

Jak obliczyć resurs żurawia?

Aby obliczyć resurs urządzenia UTB, takiego jak żuraw, należy dokonać analizy parametrów kluczowych dla danego typu urządzenia, wyznaczając przy tym wartość graniczną jednostki, w której są mierzone, a następnie określając korelację pomiędzy nimi. Parametry zależą od typu urządzenia oraz norm prawnych wpływających na przebieg produkcji. Podstawowym wyznacznikiem dla analizy wykorzystania resursu żurawia jest zależność pomiędzy liczbą wykonanych cykli oraz czasem pracy każdego z mechanizmów, a rozkładem procentowym unoszonego ciężaru.