przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Historia firmy

Firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, powstała w 1989 r. w wyniku zmian organizacyjnych Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem w Krakowie, mającego utrwaloną pozycję wśród największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju. W początkowym etapie działalności firma skupiona była na realizacji obiektów przemysłowych, magazynowych i energetycznych.

W dalszym etapie rozwoju zakres działalności objął również obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe oraz obiekty sakralne i zabytkowe. W trakcie ponad 30 lat działalności zrealizowano ponad 250 zespołów obiektów budowlanych. Roczne obroty wykonywanych robót budowlanych wahają się na poziomie ok. 100 mln PLN netto z okresowymi wzrostami związanymi z realizacją największych kontraktów.

Równolegle do prowadzenia działalności generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych rozwijano funkcjonowanie bazy specjalistycznego sprzętu budowlanego. W 2003 r. po raz pierwszy uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000 obejmujący świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych budownictwa ogólnego i przemysłowego, budowli i konstrukcji inżynierskich, remontów i rekonstrukcji obiektów oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych.

W 2008 r. oraz 2015 r. otrzymaliśmy kolejne kontynuacje certyfikatu ISO 9001:2008. Dalszy rozwój firmy wraz z rozwijaniem potencjału projektowego skutkował poszerzeniem zakresu realizowania inwestycji budowlanych o układy organizacyjne PROJEKT + REALIZACJA.
W 2018r. otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2015, stanowiący aktualizację dotychczasowego certyfikatu, wg obowiązujących norm.

Ponadto, od 2010 r. prowadzimy własną działalność inwestycyjną, głównie w zakresie realizacji specjalistycznych obiektów magazynowo-produkcyjnych, co pozwala na całościową obsługę inwestycji budowlanych od etapu zakupu gruntu po oddanie obiektu do użytkowania.