przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

ZESPÓŁ

Naszą siłą jest wysoko wykwalifikowany profesjonalny zespół pozwalający na kompleksową realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem zagadnień etapu zakupu gruntu, fazy projektowej, optymalizacji rynkowej, fazy administracyjnej, fazy realizacyjnej w tym nadzoru technicznego i optymalizacji kosztowej oraz etapu oddania obiektu do użytkowania i komercjalizacji.

Trzon naszego zespołu stanowią doświadczeni inżynierowie budowlani i projektanci z uprawnieniami zawodowymi oraz specjaliści posiadający wiedzę z zakresu różnych branż budowlanych, obowiązujących norm prawnych, kosztorysowania, prac konserwatorskich, przepisów ochrony przeciwpożarowej, uwarunkowań ubezpieczeniowych oraz zagadnień towarzyszących.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy nabytej podczas ponad 30-letniej działalności oraz systematycznemu podnoszeniu własnych kwalifikacji nasz zespół spełnia współczesne wymagania rynkowe związane z realizacją inwestycji budowlanych.