przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o., mająca siedzibę w Krakowie (31-587), przy ul. Ciepłowniczej 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: dyrekcja@legprzem.com.pl, bądź telefonicznie pod numerem +48 (012) 644 71 99 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan/Państwo skontaktować poprzez email iod@legprzem.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem +48(012) 664 71 99 wew.25 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane w celu:

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz dostawcom usług kadrowo-płacowych bądź Zamawiającym/Inwestorom w ramach realizacji przez Panią/Pana/Państwa umów podwykonawczych/zamówień.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy/zamówienia, wliczając w to okres trwania rękojmi i gwarancji, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu w/w umowy/zamówienia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do Pani/Pana/Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu/Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy, miejsca popełnienia domniemanego naruszenia bądź położenia siedziby Państwa spółki.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest konieczne do składania i przyjmowania ofert, prowadzenia procesu negocjacyjnego oraz zawarcia i wykonania umowy/zamówienia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy bądź złożenia zamówienia.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakich plików cookies używamy?