przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

ŁĘGPRZEM – GENERALNY WYKONAWCA Z KRAKOWA

HISTORIA FIRMY

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem powstało w 1989 r. w wyniku zmian organizacyjnych Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem w Krakowie, mającego utrwaloną pozycję wśród największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju. W początkowym etapie działalności firma skupiona była na realizacji obiektów przemysłowych, magazynowych i energetycznych.

W dalszym etapie rozwoju zakres działalności objął również obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe oraz obiekty sakralne i zabytkowe. W trakcie ponad 25 lat działalności zrealizowano ponad 250 zespołów obiektów budowlanych. Roczne obroty wykonywanych robót budowlanych wahają się na poziomie ok. 100 mln PLN netto z okresowymi wzrostami związanymi z realizacją największych kontraktów.

Równolegle do prowadzenia działalności generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych rozwijano funkcjonowanie bazy specjalistycznego sprzętu budowlanego. W 2003 r. po raz pierwszy uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000 obejmujący świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych budownictwa ogólnego i przemysłowego, budowli i konstrukcji inżynierskich, remontów i rekonstrukcji obiektów oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych.

W 2008 r. oraz 2015 r. otrzymaliśmy kolejne kontynuacje certyfikatu ISO 9001:2008. Dalszy rozwój firmy wraz z rozwijaniem potencjału projektowego skutkował poszerzeniem zakresu realizowania inwestycji budowlanych o układy organizacyjne PROJEKT+REALIZACJA.

Ponadto od 2010 r. prowadzimy własną działalność inwestycyjną, głównie w zakresie realizacji specjalistycznych obiektów magazynowo-produkcyjnych, co pozwala na całościową obsługę inwestycji budowlanych od etapu zakupu gruntu po oddanie obiektu do użytkowania.

MISJA

Naszym celem jest profesjonalna, rzetelna i uczciwa realizacja inwestycji budowlanych, spełniająca współczesne wymagania rynkowe, oczekiwania inwestora oraz użytkownika. Posiadamy potencjał umożliwiający kompleksową obsługę projektów od etapu zakupu gruntu po oddanie obiektu do użytkowania. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu specjalistycznych i nietypowych zagadnień budowlanych.

W swoim działaniu stosujemy innowacyjne i jednocześnie sprawdzone rozwiązania gwarantujące trwałość, funkcjonalność użytkową oraz wysoki poziom estetyczny prowadzonych projektów. Dzięki temu uzyskujemy wysoką jakość realizowanych inwestycji budowlanych przy zachowaniu wymaganej optymalizacji kosztowej, zapewnieniu prawidłowej rentowności oraz w oparciu o partnerskie zasady postępowania.

ZAUFANIE

Uważamy, że kluczowe w realizacji inwestycji budowlanych jest obustronne zaufanie, uczciwość i budowanie wzajemnych partnerskich relacji biznesowych.

Nasze wieloletnie, konsekwentne, profesjonalne i rzetelne działanie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz w ramach uczciwej konkurencji skutkuje dużym zaufaniem partnerów biznesowych.

Ze względu na uzyskane pozytywne opinie oraz referencje wielu z naszych kontrahentów wybiera nas do realizacji nowych lub kontynuacji kolejnych etapów wcześniej prowadzonych projektów.

ZESPÓŁ

Naszą siłą jest wysoko wykwalifikowany profesjonalny zespół pozwalający na kompleksową realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem zagadnień etapu zakupu gruntu, fazy projektowej, optymalizacji rynkowej, fazy administracyjnej, fazy realizacyjnej w tym nadzoru technicznego i optymalizacji kosztowej oraz etapu oddania obiektu do użytkowania i komercjalizacji.

Trzon naszego zespołu stanowią doświadczeni inżynierowie budowlani i projektanci z uprawnieniami zawodowymi oraz specjaliści posiadający wiedzę z zakresu różnych branż budowlanych, obowiązujących norm prawnych, kosztorysowania, prac konserwatorskich, przepisów ochrony przeciwpożarowej, uwarunkowań ubezpieczeniowych oraz zagadnień towarzyszących.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy nabytej podczas ponad 25-letniej działalności oraz systematycznemu podnoszeniu własnych kwalifikacji nasz zespół spełnia współczesne wymagania rynkowe związane z realizacją inwestycji budowlanych.