przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Centrum badawczo-rozwojowe

22.12.2021 r.
OFERTA NA GEOPOLIMEROWY PREFABRYKOWANY DWUWARSTWOWY ELEMENT ŚCIENNY Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ

Spółka wprowadza do oferty materiał budowlany w postaci geopolimerowego prefabrykowanego dwuwarstwowego elementu ściennego z warstwą izolacyjną.   Przedmiotem oferty jest

czytaj więcej

20.10.2021 r.
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W RAMACH OBSZARU DŹWIGI KOŁOWE – AKTUALNOŚCI

Spółka jest w trakcie zakończenia realizacji prac B+R, nad stworzeniem systemu kontroli posadowienia oraz zakresu pracy dźwigów kołowych zwiększający bezpieczeństwo

czytaj więcej

30.06.2021 r.
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W RAMACH OBSZARU BADAWCZEGO GEOPOLIMERY – AKTUALNOŚCI

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w zakresie łączenia i kotwienia elementów prefabrykowanych geopolimerowych.       Dzięki przeprowadzonym, specjalistycznym, pracom B+R, rozszerzono

czytaj więcej

15.01.2021 r.
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W RAMACH OBSZARU DŹWIGI KOŁOWE – AKTUALNOŚCI

Spółka jest w trakcie wykonywania prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem systemu kontroli posadowienia oraz zakresu pracy dźwigów kołowych zwiększający bezpieczeństwo pracy.

mały dźwig w pomieszczeniu czytaj więcej

31.12.2020 r.
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W RAMACH OBSZARU BADAWCZEGO GEOPOLIMERY – AKTUALNOŚCI

Zakończono prace badawczo-rozwojowe, w zakresie objętym Agendą Badawczą, w ramach obszaru dotyczącego opracowania nowej technologii ściany na bazie warstwowych płyt

geopolimery czytaj więcej

16.11.2020
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT SMART-G w ramach konkursu ERA-MIN 2 (Call 2019)

Informujemy, że PBP Łęgprzem Sp. z o.o. jest uczestnikiem, jako Partner, w międzynarodowym Projekcie SMART-G, organizowanym w ramach konkursu ERA-MIN

ERAMIN II czytaj więcej

30.11.2020r.
Współpraca w ramach programu LIDER

Projekt dr inż. Michała Łach, współpracującego z ramienia PK w CBR, zakwalifikowany do dofinansowania w ramach XI edycji konkursu programu

KONKURS LIDER czytaj więcej

30.06.2020r.
OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W OPARCIU O SYSTEM MONITOROWANIA POSADOWIENIA I WYCHYLENIA WIEŻY ŻURAWIA

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy  Żurawi Wieżowych dzięki wprowadzeniu usługi opartej o INNOWACYJNY SYSTEM MONITOROWANIA POSADOWIENIA I WYCHYLENIA WIEŻY ŻURAWIA    

żuraw czytaj więcej