przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

30.11.2020r.
Współpraca w ramach programu LIDER

Projekt dr inż. Michała Łach, współpracującego z ramienia PK w CBR, zakwalifikowany do dofinansowania w ramach XI edycji konkursu programu „Lider”.

Projekt, którym kieruje dr inż. Michał Łach z Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK , pt.  „Opracowanie technologii addytywnego wytwarzania przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych materiałów izolacyjnych i zdolnych do akumulacji ciepła opartych na alkalicznej aktywacji surowców antropogenicznych” został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość projektu to 1.496.550 zł. 

Program „Lider” adresowany jest do osób, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do dnia złożenia wniosku o finansowanie. Ponadto są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia i nie były wcześniej kierownikami projektu w programie.

„Budownictwo zrównoważone i technologie materiałowe dla zrównoważonego budownictwa zaczęły rozwijać się w Polsce i na Świecie niezwykle szybko w ostatnich latach. Materiały zmiennofazowe znane były już latach 70 XX wieku (podobnie jak geopolimery). Jednak ich rozwój przypada na lata współczesne, gdyż dopiero teraz udało się stworzyć stabilne fazy i dopracować materiały budowlane. Materiały zmiennofazowe PCM (Phase Change Materials) to materiały zdolne do zmiany stanu skupienia. Najczęściej w tego rodzaju materiałach wykorzystuje się przemianę ciecz-ciało stałe. Niezwykle istotne jest stosowanie materiałów zmiennofazowych w odpowiednich rodzajach materiałów budowlanych. Jak wskazują badania lepszym rozwiązaniem przy tego rodzaju systemach będą miały geopolimery niż tradycyjne materiały budowlane. Projekt zakłada opracowanie technologii produkcji (również natryskiwania) kompozytów geopolimerowych wytwarzanych m.in. na bazie odpadów z energetyki i zawierających materiały zmiennofazowe. Dzięki właściwościom geopolimeru możliwe jest uzyskanie lepszych parametrów niż przy stosowanych obecnie materiałach na bazie cementu portlandzkiego. Geopolimery będą ograniczać palność materiałów zmiennofazowych, zwiększać ich stabilność i trwałość a dodatkowo geopolimery posiadają większą pojemność cieplną od tradycyjnie stosowanych materiałów. W wyniku projektu wytworzona zostanie duża partia geopolimerów z PCM i będą one poddawane testom na rzeczywistych obiektach wspólnie z partnerami przemysłowymi zainteresowanymi wdrożeniem (ŁĘGPRZEM). Opracowane materiały znajdą zastosowanie jako warstwy natryskiwane, panele, okładziny kominków, elementy stosowane w piecach. Pomimo bardzo dużych zastosowań materiałów PCM w branży budowlanej, eksperci są jednogłośni co do stwierdzenia, że niezbędne są dodatkowe badania, aby poprawić właściwości substancji PCM oraz dopracować technologię ich stosowania. Dlatego też projekt ten będzie miał ogromny wpływ na rozwój branży materiałów budowlanych w Europie.”