przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

30.06.2021 r.
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W RAMACH OBSZARU BADAWCZEGO GEOPOLIMERY – AKTUALNOŚCI

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w zakresie łączenia i kotwienia elementów prefabrykowanych geopolimerowych.

 

 

 

Dzięki przeprowadzonym, specjalistycznym, pracom B+R, rozszerzono wytworzoną nową wiedzę i opracowano zalecenia odnośnie łączenia i kotwienia elementów prefabrykowanych geopolimerowych.  Zostały wykonane badania i analizy dotyczące przydatności różnych spoiw, jak również powstania ścian na bazie osłonowych płyt geopolimerowych.  Rekomendowane są dwie metody łączenia : łączenie poszczególnych elementów spoinami (klejenie) oraz system bezspoinowy jak pióro-wpust lub kotwienie śrubowe.