przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

16.11.2020
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT SMART-G w ramach konkursu ERA-MIN 2 (Call 2019)

Informujemy, że PBP Łęgprzem Sp. z o.o. jest uczestnikiem, jako Partner, w międzynarodowym Projekcie SMART-G, organizowanym w ramach konkursu ERA-MIN 2, dofinansowanym w ramach FE. 
Tytuł projektu – „Inteligentne materiały geopolimerowe”.

W wyniku rozwijającej się współpracy naszej Spółki z Politechniką Krakowską otrzymaliśmy propozycję przystąpienia do międzynarodowego projektu. W Projekcie bierze udział ośmiu partnerów z różnych krajów tj.  z Belgii, Portugalii, Grecji i Polski. Ze strony polskiej Liderem Projektu jest Politechnika Krakowska.  W konkursie w wyniku międzynarodowego panelu wskazano do dofinansowania 12 projektów z tego 1 z udziałem polskich konsorcjantów. Wartość Projektu – 1 085 926  EUR

Udział w Projekcie jest wynikiem nawiązanej w ramach CBR współpracy nad badaniami dotyczącymi materiałów geopolimerowych.  Ma on na celu opracowanie, produkcję i demonstrację lekkich, ognioodpornych elementów dla potrzeb budownictwa – paneli/płyt izolacyjnych. Elementy te będą tworzone na bazie odpadów przemysłowych. 

Wyniki konkursy dostępne są tutaj .