przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

05.02.2021r.
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MODERNIZACJI ŻURAWI WIEŻOWYCH

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w ramach planowanego Projektu pn.  Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”.

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.„Rozbudowa  i dostosowanie istniejącej hali – część naprawcza oraz dostosowanie istniejącej hali – część laboratoryjno-warsztatowa wraz z  instalacjami elektrycznymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, systemem przeciwpożarowym, instalacją fotowoltaiczną oraz  z wykonaniem podjazdów,  na dz. nr 12/216, obr. 55, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie”,  dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1. Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”, na którego realizację został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr naboru POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20).

Dokumentacja przetargowa, dostępna jest pod  linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124630

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 26.02.2021R. O GODZ. 9.00