przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

10.04.2017 r.:
Współpraca z Zespołem Szkół Budowlanych „Chemobudowa – Kraków”

Podpisanie porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych „Chemobudowa – Kraków”

Celem współpracy jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży, zachęcanie jej do kontynuowania nauki w szkołach zawodowych lub średnich uczących zawodu oraz współpraca w zakresie kształcenia praktycznego.

www.chemobudowa.szkola.pl