przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Prezentujemy zdjęcia naszej realizacji.
Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego na centrum rehabilitacji krótko i długoterminowej.