przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

10.10.2018 r.:
CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Otrzymaliśmy CERTYFIKAT ISO 9001:2015. Certyfikat ten jest aktualizacją dotychczasowego, posiadanego CERTYFIKATU ISO 9001:2008.


Nasza Spółka spełnia międzynarodową normę, w zakresie wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością.