przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

11.07.2018 r.:
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Zapytania ofertowe na dostawę infrastruktury badawczej w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”. 

Zapraszamy do złożenia ofert w zakresie wyłonienia Wykonawcy dostawy urządzeń i oprogramowania, stanowiących infrastrukturę badawczą, dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1.
Zamówienia są planowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Łęgprzem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,  którego realizacja jest dofinansowana w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja przetargowa, dostępna jest pod poniższymi linkami:

1/ analizator sorpcyjny – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124608
2/ współbieżna mieszarka – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124612
3/ dyfraktometr rentgenowski – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124614
4/ kamera termowizyjna – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124619
5/ zestaw tensometryczny – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103648
6/ zestawy komputerowe; dysk – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124625
7/ układ badawczy I [oprogramowanie, zestaw czterech pochyłomierzy, czujnik meteorologiczny] – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124627
8/ układ badawczy II [oprogramowanie, zestaw czterech pochyłomierzy, czujnik meteorologiczny, tachimetr z zestawem luster] – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124630

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 31.08.2018 R. O GODZ. 23:59.  

13 sierpnia 2018 roku – Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Kolejne przedłużenie terminu składania ofert związane jest z koniecznością uzyskania przez Zamawiającego wiążącej decyzji Instytucji co do szczegółów realizowanego projektu.