przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

15.01.2018 r.:
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej oraz odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego ETAP 1 cz. 2 oraz ETAP 2 cz. 1-4 dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”

Plik z odpowiedziami na pytania do dokumentacji przetargowej dostępny jest tutaj.

Plik z uzupełnieniem dokumentacji przetargowej do zapytania ofertowego ETAP 2:
Część 3 – „Roboty instalacyjne sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji deszczowej, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz ciepłowniczy”,
Część 4 – „Roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje silnoprądowe, instalacje słaboprądowe, AKPiA wraz z systemem wizualizacji, wykonanie i wyposażenie budynku stacji transformatorowej, przyłącz teletechniczny”
tj. projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji dostępny jest tutaj.