przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

17.09.2018 r.:
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Informacja o braku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego,  na dostawę infrastruktury badawczej w części dotyczącej zakupu zestawów komputerowych i dysku, w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o. z/s w Krakowie, jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu związanym z zapytaniem ofertowym dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”, w części dotyczącej zakupu infrastruktury badawczej, tj. zastawów komputerowych i dysku, w związku z brakiem brakiem ofert spełniających warunku udziału w postępowaniu i podlegających ocenie, nie dokonał wyboru żadnej oferty. 

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.