przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

19.03.2024r.
UMOWA O DOFINANSOWANIE Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Nasza firma zawarła umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie w ramach programu ”Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”.

W styczniu 2024 r. zawarliśmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Umowę o dofinansowanie zadania pn. „ Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach programu ”Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”.
Projekt obejmuje działania inwestycyjne w obszarze poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia zagrożenia wypadkami i urazami na stanowiskach pracy pracowników budowlanych w P.B.P. Łęgprzem Sp. z o.o.
 
Całkowita wartość projektu: 194.642,58 PLN
Wartość dofinasowania: 151.594,06 PLN