przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

21.12.2021r.
HANGAR CZYŻYNY

Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu – Modernizacja zabytkowego hangaru w Krakowie, dla Muzeum Inżynierii Miejskiej.

 

Z przyjemnością informujemy, iż realizujemy kolejną inwestycję związaną z modernizacją zabytkowego hangaru pn. : Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego 41 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.