przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

22.09.2021 r.:
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z BGK, w ramach POIR

W dniu 22.09.2021r. została podpisana Umowa o dofinansowanie z BGK, w ramach perspektywy 2014-2020

Działanie nr 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego z EFS

Dofinansowanie dotyczy budowy projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wiezowych”.