przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

25.08.2020 r.
Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

Przedstawiamy zdjęcia naszej kolejnej realizacji.
Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego.

Jako Generalny Wykonawca robót, z ogromną satysfakcją informujemy, iż w sierpniu 2020r. zakończone  zostały prace związane z realizacją prestiżowego zadania jakim był: Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii. Szeroki zakres prac  obejmował remont, przebudowę i rozbudowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną: wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz elektryczną. 
Ze względu na zabytkowy charakter nadzór nad wykonanymi pracami sprawował Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Odnowione zostały wszystkie detale zabytkowych wnętrz. Po remoncie powstało m.in.:  reprezentacyjne foyer, dotychczasowe podwórko zostało zadaszone i połączone z korytarzem prowadzącym za kulisy, nowoczesne oświetlenie, więcej toalet. Cała scena przeszła gruntowną przebudowę, a wprowadzenie ekranów akustycznych  ma wpływ na lepszą akustykę sali koncertowej i jakość dźwięku.