przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

29.04.2022r.
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Informujemy, że w dniu 29.04.22r. otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektów, w ramach nowopowstałego Zakładu Remontowo – Ślusarskiego P.B.P. Łęgprzem Sp. z o.o.

 

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”, współfinansowanego  przez Unię Europejską, ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych, w aspektach określenia projektowanej żywotności eksploatacyjnej, oceny stanu technicznego, z uwzględnieniem nowych wymogów prawnych. Nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej, niespotykanej dotąd, jakości realizacji, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Wdrożenie nowopowstałej technologii umożliwi przeprowadzenie procesu kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych, składającej się z obszaru diagnostyki, obszaru procesu naprawy, w ramach dostosowanej i rozbudowanej hali z częścią naprawczą i laboratoryjno-warsztatową oraz z obszaru procesu walidacji, o niespotykanej dotąd na rynku polskim jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Link do broszury informacyjnej.