przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Naprawa żurawi wieżowych

Działamy kompleksowo. Zdając sobie sprawę z problemów związanych z przestojem pracy podczas realizacji inwestycji budowlanej lub codziennych prac w branży przemysłowo-logistycznej, oferujemy sprawną naprawę żurawi wieżowych. Prowadzimy serwis dla klientów korzystających z usługi wynajmu, a także przeprowadzamy naprawy w ramach świadczenia usług jako generalny wykonawca. Dzięki własnemu zapleczu konserwatorskiemu jesteśmy niezależni, a co za tym idzie – minimalizujemy czas przeznaczony na naprawę maszyn, przyśpieszając wznowienie prac.

Przed przystąpieniem do naprawy dokonujemy rzetelnej analizy stanu technicznego maszyny, uwzględniając zgłoszoną awarię. Opierając się na dokumentacji oraz specjalistycznym badaniom, ustalamy skład materiałowy elementu, aby wykryć przyczynę usterki oraz zaplanować jej naprawę. Do naszych zadań należy również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wraz z poświadczeniem o wykonanej naprawie.

Uprawnienia dotyczące naprawy żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe to urządzenia, które podlegają, określonemu przez literę prawa, dozorowi technicznemu. Uzależnia to Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Oznacza to, że zarówno sposób ich eksploatacji, jak i konserwacja czy modernizacja są regulowane przez owe przepisy. Dlatego jako firma świadcząca usługi w zakresie naprawy maszyn posiadamy specjalistyczne uprawnienia. Należą do nich:

Współpracując z naszą firmą, zyskują Państwo gwarancję, że spełniamy wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu. Ponadto posiadamy uprawnienia do wykonywania resursu żurawi wieżowych, a także ich tzw. specjalistycznej modernizacji. W związku z tym przygotowujemy prawomocną opinię dotyczącą przydatności użytkowej urządzenia. Ponadto po przeprowadzeniu wspomnianej modernizacji – poświadczamy jej przedłużenie. Dzięki kompleksowym usługom zapewniamy zatem nie tylko bezpieczną eksploatację, lecz także odciążamy Państwa podczas formalnych aspektów wynikających z przeglądu.

Na czym polega resurs żurawia?

Resurs to parametry graniczne służące do oceny i identyfikacji stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB). W rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. określono, że resurs dźwigu i żurawia lub innych UTB uwzględnia liczbę cykli pracy i stan obciążenia w złożonym okresie eksploatacji z włączeniem rzeczywistych warunków użytkowania. W przypadku przekroczenia granic resursu należy przeprowadzić kapitalny remont maszyny.

Analiza resursu to zatem podstawowy etap poprzedzający naprawę lub modernizację żurawia wieżowego. Mogą jej dokonać wyłącznie wykwalifikowani inżynierowie z uprawnieniami. My je posiadamy. Dlatego, aby wspomóc naszych klientów w wypełnieniu obowiązku badania stanu technicznego i stopnia eksploatacji UTB, świadczymy usługi w zakresie obliczania resursu żurawi. Dokonujemy rzetelnej analizy, której wynik potwierdzamy formalnie.

Jak obliczyć resurs żurawia?

Aby obliczyć resurs urządzenia UTB, takiego jak żuraw, należy dokonać analizy parametrów kluczowych dla danego typu urządzenia, wyznaczając przy tym wartość graniczną jednostki, w której są mierzone, a następnie określając korelację pomiędzy nimi. Parametry zależą od typu urządzenia oraz norm prawnych wpływających na przebieg produkcji. Podstawowy wyróżnik dla analizy wykorzystania resursu żurawia stanowi zależność pomiędzy liczbą wykonanych cykli i czasem pracy każdego z mechanizmów a rozkładem procentowym unoszonego ciężaru.