przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Naprawa żurawi wieżowych

Działamy kompleksowo. Zdając sobie sprawę z problemów związanych z przestojem pracy podczas realizacji inwestycji budowlanej lub codziennych prac w branży przemysłowo-logistycznej, oferujemy sprawną naprawę żurawi wieżowych. Prowadzimy serwis dla klientów korzystających z usługi wynajmu, a także przeprowadzamy naprawy w ramach świadczenia usług jako generalny wykonawca. Dzięki własnemu zapleczu konserwatorskiemu jesteśmy niezależni, a co za tym idzie – minimalizujemy czas przeznaczony na naprawę maszyn, przyśpieszając wznowienie prac.

Przed przystąpieniem do naprawy dokonujemy rzetelnej analizy stanu technicznego maszyny, uwzględniając zgłoszoną awarię. Opierając się na dokumentacji oraz specjalistycznym badaniom, ustalamy skład materiałowy elementu, aby wykryć przyczynę usterki oraz zaplanować jej naprawę. Do naszych zadań należy również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wraz z poświadczeniem o wykonanej naprawie.

Uprawnienia dotyczące naprawy żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe to urządzenia, które podlegają, określonemu przez literę prawa, dozorowi technicznemu. Uzależnia to Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Oznacza to, że zarówno sposób ich eksploatacji, jak i konserwacja czy modernizacja są regulowane przez owe przepisy. Dlatego jako firma świadcząca usługi w zakresie naprawy maszyn posiadamy specjalistyczne uprawnienia. Należą do nich:

Współpracując z naszą firmą, zyskują Państwo gwarancję, że spełniamy wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu. Ponadto posiadamy uprawnienia do wykonywania resursu żurawi wieżowych, a także ich tzw. specjalistycznej modernizacji. W związku z tym przygotowujemy prawomocną opinię dotyczącą przydatności użytkowej urządzenia. Ponadto po przeprowadzeniu wspomnianej modernizacji – poświadczamy jej przedłużenie. Dzięki kompleksowym usługom zapewniamy zatem nie tylko bezpieczną eksploatację, lecz także odciążamy Państwa podczas formalnych aspektów wynikających z przeglądu.