przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Dlaczego warto powierzyć budowę biurowca generalnemu wykonawcy?

Każda budowa wymaga nie tylko uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, ale też zatrudnienia sprawdzonej ekipy fachowców, którzy będą czuwać nad realizacją projektu. Przy tak dużych inwestycjach jaką jest budowa biurowca warto obowiązki powierzyć generalnemu wykonawcy.

Kim jest generalny wykonawca?

Generalny wykonawca to osoba lub grupa osób, które czuwają nad ukończeniem inwestycji budowlanej. Najczęściej usługi świadczone są deweloperom potrzebującym wsparcia na każdym etapie budowy ze względu na inne obowiązki, a nie jak to jest w przypadku podwykonawców na określonych etapach budowy. Generalny wykonawca bardzo często wybierany jest na drodze przetargu, który pozwala określić nie tylko kompetencje pracowników budowlanych, ale także oszacować koszty usługi i termin jej wykonania.

Zadania generalnego wykonawcy

Zakres świadczeń, jakie ma wykonać generalny wykonawca zatrudniany przez inwestora jest najczęściej spisywany w formie umowy. W dokumencie tym znajdują się wszystkie obowiązki wykonawcy, zakres prac jakie mają zostać przeprowadzone oraz termin ich wykonania. Tego typu umowa stanowi zabezpieczenie dla inwestora, że zlecone prace zostaną wykonane zgodnie ze spisaną wcześniej umową. Do głównych obowiązków generalnego wykonawców należy weryfikacja dokumentacji projektowej, rozpoznanie ewentualnych trudności na poszczególnych etapach budowy oraz koordynacja prac wykonywanych na obszarze inwestycji. Warto podkreślić, że generalny wykonawca najczęściej dysponuje własnymi maszynami budowlanymi i wykończeniowymi, ale też zatrudnia wykwalifikowanych pracowników realizujących zakres prac zgodnie z projektem.

Generalny wykonawca – czy to się opłaca?

Zdecydowanie tak. Zatrudnienie jednego generalnego wykonawcy jest znacznie bardziej korzystne dla inwestora ze względu na fakt, iż podpisuje on umowę na realizację świadczeń tylko z jednym podwykonawcą. Nie musi się więc martwić o kontakt z kilkoma podwykonawcami co znacząco wpływa na oszczędzenie czasu oraz pieniędzy przez inwestora. To generalny wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jeśli tylko chce współpracuje z innymi podwykonawcami.