przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Generalny wykonawca: jak wybrać sprawdzoną firmę?

Realizacja budowy obiektów biurowych, zakładów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej czy budynków mieszkalnych składa się z kilku etapów. Aby rezultaty były zgodne z początkowymi założeniami, prace na każdym etapie muszą być wykonane sprawnie, dokładnie i zgodnie z planem. W tym celu warto nawiązać współpracę z generalnym wykonawcą, który kompleksowo wykona zlecenie inwestora, a więc firmy lub osoby prywatnej.

Generalne wykonawstwo – specyfika

Generalny wykonawca to firma lub przedsiębiorstwo budowlane, które specjalizuje się w kompleksowej realizacji zleceń budowlanych na rzecz inwestora. Kompleksowość w tym przypadku to główna rzecz, która odróżnia generalnego wykonawcę od częściowych wykonawców czy podwykonawców, którzy świadczą usługi w ograniczonym zakresie, podejmując się określonych zadań na poszczególnych etapach. Generalne wykonawstwo polega na realizacji wszystkich prac budowlanych – od początku aż po ostatnie działania wykończeniowe.

Każda inwestycja budowlana, niezależnie, czy jest to budynek wielorodzinny, czy też duży kompleks handlowy, wiąże się ze sporymi zobowiązaniami, w tym również finansowymi. Dlatego bardzo ważne jest, aby podjąć współpracę z doświadczonym, sprawdzonym i rzetelnym wykonawcą generalnym. To bardzo ważna decyzja, która może zaważyć na przebiegu prac i ostatecznych rezultatach.

Wybór generalnego wykonawcy – na co zwracać uwagę?

Firm oferujących usługi z zakresu generalnego wykonawstwa jest w naszym kraju stosunkowo wiele. W praktyce jednak nie jest wcale tak łatwo podjąć ostateczną decyzję. Po pierwsze, nie wszyscy generalni wykonawcy działający na rynku cieszą się dobrą opinią, a żaden inwestor nie podejmie ryzyka nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem, co do którego ma wątpliwości. Po drugie, nie zawsze wybrani wykonawcy specjalizują się w pracach budowlanych, które odpowiadają naszym potrzebom, a to również bardzo ważna kwestia.

Kluczową rolę odgrywa doświadczenie generalnego wykonawcy. Warto zapoznać się z dotychczasowymi realizacjami danego przedsiębiorstwa, uzyskać szczegółowe informacje na ich temat itp. Duże znaczenie ma również renoma danego generalnego wykonawcy oraz opinie na jego temat.

Trzeba też upewnić się, czy w firmie wykonawczej zatrudniona jest osoba posiadająca stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy. Oprócz tego należy sprawdzić, czy wybrany wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość podejmowanych działań i jest to określone w umowie. Bardzo ważne jest też, aby wykonawca posiadał odpowiednie zaplecze sprzętowe do wykonywania poszczególnych robót. W końcu warto też sprawdzić status prawny danej firmy świadczącej usługi z zakresu generalnego wykonawstwa. Równie ważny jest status finansowy głównego wykonawcy – jego kondycja finansowa i zaplecze.