przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

W jaki sposób montowane są żurawie wieżowe na budowach?

Budowa wielopiętrowych budynków biurowych czy wysokich hal magazynowych niejednokrotnie wymaga obecności żurawia wieżowego. Czym on dokładnie jest i jak przebiega jego montaż?

Żuraw wieżowy – czym jest?

Jest to urządzenie dźwigowe, które zaliczane jest do jednej z największych maszyn roboczych. Żuraw wieżowy osiąga wysokość podnoszenia do około 100 m i występuje w dwóch formach: stacjonarnej, stawianej w miejscu budowy, lub przejezdnej, z podwoziem gąsienicowym lub szynowym. Dodatkowo można podzielić je ze względu na typ wysięgnika (wodzakowy lub wychylny) czy ze względu na miejsce obrotu (górnoobrotowe lub dolnoobrotowe).

Jak przebiega montaż żurawia wieżowego?

Montaż żurawia wieżowego to skomplikowana procedura, która powinna zostać wykonana przez osoby doświadczone w tej dziedzinie. Od prawidłowego ustawienia żurawia zależy nie tylko powodzenie danej budowli, ale także życie wielu osób przy niej pracujących. 
Montaż żurawi dolnoobrotowe i górnoobrotowe różni się od siebie. Jedynym wspólnym ich etapem jest posadowienie podstawy krzyżowej lub kotwy fundamentowej żurawia na zwartym gruncie oraz jej ustabilizowanie i wypoziomowanie, by pomocnicze żurawie samojezdne mogły umieszczać na niej kolejne elementy konstrukcji.
Żuraw dolnoobrotowy po posadowieniu podstawy wymaga rozstawienia łap i ustawienia wieży do pionu, by móc następnie przystąpić do zakładania przeciwwagi. Dopiero po tym możliwy jest montaż wieży i wysięgnika, który może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest montaż mechaniczny, wykonywany teleskopowo, za pomocą lin i wielokrążków. Drugim z nich jest montaż hydrauliczny, wykorzystujący siłowniki. W tym przypadku na wieżę składają się dwa elementy połączone zawiasem, których rozłożenie możliwe jest właśnie ze względu na użycie siłownika. W podobny sposób co wieża rozkładany jest wysięg.
Żurawie górnoobrotowe przewozi się na budowę w elementach za pomocą ciężarówek. Przy ich montażu pomaga żuraw samojezdny, który na przygotowanej podstawie mocuje wieżę, składającej się z licznych, pojedynczych elementów, łączonych razem do osiągnięcia pożądanej wysokości. W tym samym czasie umieszcza się w nim balast centralny, by następnie móc nałożyć na wieżę obrotnicę oraz wysięg. Wysięgnik składany jest na ziemi i montowany na obrotnicy już w całości. Ostatnim etapem montażu żurawia górnoobrotowego jest regulacja jego wyłączników przeciążeniowych oraz krańcowych.