przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Jak wygląda montaż żurawia wieżowego? Etapy postępowania

Żurawie wieżowe to jedne z największych urządzeń dźwignicowych, bez których nie można wyobrazić sobie realizacji wielu prac budowlanych. Wysokość podnoszenia tych wolnostojących urządzeń może osiągać nawet około 100 metrów. Ich nazwa wzięła się od charakterystycznej kolumny składającej się z wielosekcyjnych kratownic, której kształt przypomina pionową wieżę. Pionowy maszt, czyli wieża, jest zamontowany albo na podłożu stacjonarnym, albo przejezdnym (szynowym albo gąsienicowym). Kolejnym niezwykle istotnym elementem konstrukcyjnym żurawi wieżowych są wysięgniki. Mogą być one poziome lub wychylne.

Do czego wykorzystuje się żurawie wieżowe?

Żurawie wieżowe są stosowane w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Nie można wyobrazić sobie bez nich żadnego placu budowy, na którym powstaje większa inwestycja budowlana. Są nieocenioną pomocą zarówno podczas transportowania materiałów budowlanych, jak i przy montażu konstrukcji stalowych.

Jak przebiega montaż żurawi wieżowych?

Montaż żurawi wieżowych to skomplikowany proces składający się z wielu etapów. Różni się nieco w zależności od montowanego żurawia.

Żurawie dolnoobrotowe:

1. Transport żurawia na plac budowy, jest on ciągnięty za ciągnikiem siodłowym lub balastowym.
2. Postawienie go w wyznaczonym miejscu.
3. Rozstawienie łap.
4. Wypoziomowanie żurawia.
5. Ustawienie wieży do pionu.
6. Zamontowanie przeciwwagi.
7. Montaż wieży i wysięgnika – odbywa się hydraulicznie (przy użyciu siłowników) albo mechanicznie (teleskopowo przy użyciu lin i wielokrążków).

Żurawie górnoobrotowe:

1. Przewiezienie żurawia w częściach na plac budowy.
2. Rozłożenie podstawy żurawia na przygotowanym wcześniej podłożu.
3. Montaż wieży składającej się z wielu pojedynczych elementów.
4. Zamocowanie wieży o wymaganej wysokości do podstawy.
5. Montaż balastu centralnego.
6. Nałożenie na wieżę obrotnicy i przeciwwysięgu.
7. Montaż wysięgnika na ziemi.
8. Uniesienie złożonego już wysięgnika do góry.
9. Montaż wysięgnika do obrotnicy.
10. Regulacja wyłączników przeciążeniowych i krańcowych.

Profesjonalny montaż żurawi wieżowych jest konieczny, aby móc zacząć pracę i mieć podczas niej zagwarantowane bezpieczeństwo. Nie może się on odbywać bez udziału specjalistycznej kadry technicznej posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jeżeli zamierzasz wypożyczyć takie urządzenie, pamiętaj, aby powierzyć jego montaż fachowcom.