przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Jakie są rodzaje żurawi budowlanych?

Żuraw budowlany jest jednym z największych urządzeń dźwignicowych, inaczej nazywanym żurawiem wieżowym. Najważniejszymi parametrami do opisu tego typu maszyny roboczej jest wysięg oraz wysokość podnoszenia. Wysięg mierzony jest w poziomie i określa odległość między hakiem, a osią obrotu. Natomiast wysokość podnoszenia mierzona jest w pionie i opisuje odległość między gardzielą haka, a posadowieniem żurawia wieżowego. Żurawie budowlane dzielą się na kilka typów, w zależności od wybranego kryterium konstrukcyjnego.

 

Żurawie budowlane, a wysięgnik i posadowienie

Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym jest sposób posadowienia. Zgodnie z nim, żurawie budowlane dzielimy na stacjonarne oraz przejezdne. Żurawie stacjonarne najczęściej montowane są na krzyżu lub kotwie traconej, ale spotyka się również konstrukcje instalowane na szybie windy lub szczytowej kondygnacji budynku. Z kolei żurawie przejezdne wyposażone są w podwozie szynowe lub gąsiennicowe. Żurawie budowlane mogą być samomontujące lub instalowane z pomocą żurawi pomocniczych.

Podziału żurawi budowlanych dokonuje się również w oparciu o zastosowany typ wysięgnika. Wysięgnik jest elementem dźwignicy w formie ruchomego ramienia, poruszającego się obrotowo w płaszczyźnie pionowej. Wyróżniamy dwa rodzaje wysięgnika:

 

Miejsce obrotu w żurawiach budowlanych

Biorąc pod uwagę miejsce obrotu (góra/dół) oraz montaż, żurawie budowlane dzieli się na: