przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Jakie wymogi formalne należy spełnić, aby wznieść budynek biurowy?

Obiekty biurowe zaliczane są do budynków użyteczności publicznej (zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wykorzystywanych jako miejsce pracy dla działalności biur, sekretariatów lub innych działalności o charakterze administracyjnym (np. budynki banków, lokali administracyjnych itd.). Są przeznaczone do użytku ogółu ludności, dlatego też ważne jest, aby cechowały się nie tylko funkcjonalnością i estetyką architektury, ale również spełniały wymogi techniczne przewidziane w przepisach prawa budowlanego. Przy ich realizacji konieczne jest też dopełnienie wszystkich obowiązujących wymogów formalnych. Jakie kwestie formalne stanowią absolutną podstawę przy wznoszeniu budynków biurowych i kto za nie odpowiada?

Kwestie formalne przy realizacji budynku biurowego

Opracowany projekt architektoniczny budynku biurowego musi być przede wszystkim zgodny z lokalnymi warunkami, które są określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Aby mieć pewność, że inwestycja przebiega zgodnie z planem, warto nawiązać współpracę z doświadczonym i renomowanym generalnym wykonawcą. Kompleksowe usługi z tego zakresu świadczy Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem, zarządzające inwestycjami całościowo – od projektu aż po finalną realizację. Zapewniana jest też obsługa obejmująca działania formalno-prawne związane z dopełnieniem wszystkich niezbędnych kwestii formalnych, w tym uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Pozwolenie na budowę to podstawa

Pozwolenie na budowę to jedna z najważniejszych decyzji administracyjnych, którą trzeba uzyskać na wstępnym etapie realizacji inwestycji. Jest niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia budowy i wykonywania robót budowlanych. Aby móc ubiegać się o pozwolenie na budowę, należy przedłożyć projekt budowlany, który zawierać powinien: