przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Kiedy należy zmodernizować halę przemysłową?

Modernizacja istniejących obiektów przemysłowych to konieczność, którą wymusza nie tylko zastosowanie przestarzałych oraz zwiększających koszty użytkowania hali technologii budowlanych. W wielu przypadkach wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zachodzi konieczność dostosowania dostępnych rozwiązań do nowych wyzwań rozszerzania wachlarza świadczonych usług. Wyjaśniamy, kiedy należy zmodernizować halę przemysłową.

W jakim celu modernizuje się hale przemysłowe?

Modernizacja obiektów przemysłowych ma na celu ich unowocześnienie, dostosowanie do zmiennych wymogów produkcji, zmniejszenie kosztów użytkowania hali, a także zwiększenie wartości użytkowej budynku. Modernizacja prowadzi do trwałego ulepszenia obiektu, zwiększenia jego powierzchni poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań projektowych, a także poprawę estetyki obiektu i warunków pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. W niektórych przypadkach modernizacja uwzględnia wymianę całości lub części materiałów, z których zbudowana jest hala przemysłowa. Rozwiązanie to stosowane jest przede wszystkim w przypadku obiektów budowanych w starej technologii, czyli obiektów, które w całości lub części są budynkami murowanymi i blaszanymi, w których poszycie dachowe stanowi papa lub eternit.

Jakie są najczęstsze przyczyny modernizacji hali przemysłowej?

Modernizacja hali przemysłowej powinna zostać przeprowadzona z kilku powodów. Ważną grupą czynników, które są wskazaniem do modernizacji obiektu, są pojawiające się problemy ze spełnieniem niezbędnych wymogów obowiązującego prawa. Hala powinna zostać zmodernizowana, gdy m.in.:

Modernizacja hali przemysłowej pozwala na zwiększenie jej funkcjonalności oraz indywidualne dopasowanie rozwiązań projektowych do specyfiki produkcji.