przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Kto może pracować przy użyciu dźwigu?

Obsługa dźwigu jest nieodzownym elementem wielu sektorów przemysłu, jednak nie każdy może podjąć się tego odpowiedzialnego zawodu. Jakie kwalifikacje i umiejętności są wymagane, aby móc pracować jako operator dźwigu?

Kwalifikacje zawodowe operatora dźwigu

W Polsce wymagane jest posiadanie uprawnień do obsługi dźwigów, które można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Kursy na operatora dźwigów i żurawi oferowane są przez liczne ośrodki szkoleniowe, a ich program obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Po zakończeniu szkolenia uczestnik musi wykazać się znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętnością obsługi konkretnego typu dźwigu.

Doświadczenie praktyczne

Oprócz formalnych kwalifikacji, pracodawcy często oczekują od operatorów dźwigów doświadczenia praktycznego. Może być ono zdobyte podczas pracy w firmie budowlanej, przemysłowej czy logistycznej, gdzie operator ma okazję obsługiwać różne rodzaje dźwigów. Doświadczenie to jest istotne, gdyż pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności oraz lepsze zrozumienie specyfiki pracy związanej z obsługą dźwigów.

Wiedza techniczna

Operator dźwigu powinien mieć też wiedzę techniczną, która w praktyce pozwala na sprawną obsługę maszyny, szybkie rozpoznawanie ewentualnych usterek czy też problemów z działaniem maszyny. Ponadto, operator powinien być w stanie czytać i interpretować rysunki techniczne oraz schematy, co ułatwi mu prawidłowe ustawienie dźwigu i jego elementów.

Bezpieczeństwo pracy

Operator dźwigu musi bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla siebie i innych osób na placu budowy. Obejmuje to stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego, przestrzeganie procedur awaryjnych oraz regularne przeglądy techniczne dźwigu. Operator powinien też być świadomy zagrożeń związanych z pracą na wysokościach oraz ryzykiem wypadków, które mogą się zdarzyć podczas obsługi dźwigu.