przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Na co zwrócić uwagę przed wyborem miejsca na powierzchnie magazynowe?

Magazyn to miejsce służące do przechowywania towarów na wyodrębnionej i odpowiednio przystosowanej do tego celu przestrzeni. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku przede wszystkim specyfika samego obiektu, w tym m.in. jego wymiary, wysokość użytkowa, liczby i rozmiary bram, rodzaj zastosowanej konstrukcji, nośność posadzki itd. Jednak nie mniej ważna jest lokalizacja. Dobór odpowiedniej lokalizacji dla magazynów to dość złożona i indywidualna kwestia. Powinna być dobrana w taki sposób, aby umożliwiała sprawną realizację procesów logistycznych, dostosowanie się do wymogów transportu, a jednocześnie pozwalała na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych czy zatrudnienia.

Lokalizacja powierzchni magazynowych

Wielu przedsiębiorców zabiega o to, aby powierzchnie magazynowe zlokalizowane były możliwie jak najbliżej siedziby firmy. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Obecnie miasta są przepełnione, więc większość dużych hal magazynowych powstaje na obrzeżach. Jest wiele zalet takiego rozwiązania, do których zaliczamy m.in. możliwość uniknięcia stania w korkach, które często występują w centrum miasta. Niemniej w tym przypadku uwagę należy zwrócić na poziom infrastruktury drogowej, gdyż dogodny dojazd do magazynu z całą pewnością przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania firmy. Oprócz kwestii związanych z wymaganiami transportu oraz logistyki istotne znaczenie ma też dostępność i koszt zatrudnienia, który może się różnić w konkretnych lokalizacjach.

Dopiero po szczegółowej analizie powyższych zagadnień można wyznaczyć optymalne lokalizacje, które dla danego przedsiębiorstwa będą najlepsze. Oczywiście każdy z tych elementów będzie miał inne znaczenie dla przedsiębiorstw. Przykładowo, firmy zatrudniające kilkaset osób zapewne na pierwszym planie będą stawiały kwestie związane z rynkiem pracy.

Wyznaczenie lokalizacji to tak naprawdę zawsze jedna z pierwszych decyzji, jaką trzeba podjąć przed budową obiektu magazynowego. Im większy rozmiar magazynu, a co za tym idzie bardziej rozbudowany system dystrybucji, tym więcej aspektów trzeba wziąć pod uwagę.