przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Najczęstsze usterki i metody naprawy żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe, bez których nie może być zrealizowanych większość budów, to urządzenia dźwignicowe, dzięki którym można bez problemu podnosić i przenosić z miejsca na miejsce ciężkie ładunki. Te największe maszyny robocze są niestety również narażone na różne usterki i awarie, które potrafią pokrzyżować plany inwestorów i opóźnić prace budowlane. Jeżeli masz problem z żurawiem wieżowym, koniecznie zgłoś się do nas! Jesteśmy firmą oferującą szybką i sprawną naprawę tego typu maszyn. Dysponujemy własnym zapleczem konserwatorskim, dzięki czemu nie jesteśmy zależni od innych firm, co znacznie skraca czas naprawy i umożliwia błyskawiczny powrót do prac budowlanych!

Jakie są najczęstsze usterki żurawi wieżowych?

• Uszkodzenie konstrukcji nośnej żurawia,
• uszkodzenie opon,
• awarie ramion, podnośników i innych mniejszych części ruchomych,
• nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń sterowniczych,
• niewłaściwe działanie urządzeń kontrolnych,
• nieprawidłowe działanie układów i mechanizmów odpowiedzialnych za poruszanie żurawia,
• przecieki wewnętrzne w układach hydraulicznych,
• przecieki zewnętrze w układach hydraulicznych,
• inne rodzaje uszkodzeń mechanicznych.

Do uszkodzeń mechanicznych uniemożliwiających prowadzenie dalszych prac budowlanych może dojść w wyniku nieprawidłowej eksploatacji maszyny. Operator musi zawsze przerwać pracę, jeżeli dojdzie np. do zsunięcia się liny z bębna albo, gdy zauważy, że lina przy podnoszeniu znajduje się w nieprawidłowej pozycji lub jest źle ułożona na krążku zblocza hakowego. Przerwanie pracy powinno również nastąpić, jeśli warunki pogodowe powodują, iż widoczność jest niedostateczna. Zignorowanie powyższych symptomów i kontynuowanie pracy może doprowadzić do powstania bardzo niebezpiecznych sytuacji, które mogą nawet być zagrożeniem dla życia pracowników.

Na czym polega naprawa żurawi wieżowych?

Metoda naprawy żurawi wieżowych jest zawsze uzależniona od rodzaju usterki. Stałymi elementami wchodzącymi w skład prac naprawczych tych maszyn są:

1. Analiza resursu, czyli parametrów granicznych, których zadaniem jest ocena i identyfikacja stanu technicznego żurawia.

2. Zapoznanie się z dokumentacją oraz wynikami specjalistycznych badań.

3. Ustalenie składu materiałowego elementu, aby zdiagnozować przyczynę usterki i móc zaplanować jej naprawę.

4. Przygotowanie projektu technicznego naprawy zepsutej konstrukcji.

5. Prezentacja dokumentacji technicznej naprawy w Urzędzie Dozoru Technicznego, gdzie musi zostać zaakceptowana przez inspektora.

6. Naprawa wykrytej awarii.

7. Sporządzenie stosownej dokumentacji powykonawczej, która musi być odebrana przez UDT oraz przygotowanie poświadczenia o wykonanej naprawie.