przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za działania na placu budowy

Realizacja dużej inwestycji to dla inwestora ogromny koszt. Oczekuje on więc, że prace zostaną przeprowadzone rzetelnie, bezpiecznie i terminowo. Dlatego tego typu projekty zleca się najczęściej generalnym wykonawcom, czyli firmom, które kompleksowo przeprowadzają wszystkie prace budowlane i montażowe od przysłowiowej „dziury w ziemi” aż po wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Korzyści inwestora

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przynosi inwestorowi szereg korzyści. Przede wszystkim jedynym podmiotem odpowiedzialnym za działania na placu budowy staje się generalny wykonawca. Inwestor kontaktuje się tylko z nim, i tylko od niego egzekwuje jakość i terminowość prać. Generalny wykonawca może zatrudniać podwykonawców, lecz to on odpowiada przed inwestorem za wykonane przez nich zadania. Dodatkowo koordynuje ich prace tak, by część działań mogła być prowadzona równolegle, co oczywiście pozytywnie przekłada się na termin ukończenia  inwestycji. Najprościej mówiąc: inwestor oczekuje konkretnych wyników od generalnego wykonawcy i nie musi skupiać się na koordynacji budowy.

Umowa z generalnym wykonawcą

Podstawą współpracy inwestora i generalnego wykonawcy powinna być szczegółowa umowa. Dokument powinien zawierać dokładny zakres prac i obowiązków, dzięki temu uda się uniknąć sporów dotyczących np. pracy wykończeniowych. W umowie powinny znaleźć się opisy wymogów technologicznych budynku czy opis oczekiwanych standardów. Generalni wykonawcy zazwyczaj zastrzegają sobie przesunięcia terminów związane np. ze złymi warunkami gruntowymi czy powodziowymi. Z drugiej strony biorą na siebie odpowiedzialność związaną z zabezpieczeniem terenu pod budowę i odpowiadają za szkody, które mogą tam ewentualnie powstać. Dokument powinien zawierać też informacje dotyczące kar umownych, które są zabezpieczeniem dla inwestora, jeśli generalny wykonawca nie dotrzyma ustalonych terminów. Jednym z załączników do umowy jest oczywiście projekt architektoniczny. Oczywiste jest, że jako generalnego wykonawcę zawsze warto wybierać firmę z bogatym portfolio i dużym doświadczeniem w branży.