przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Realizacja inwestycji w układzie projekt+realizacja. Zalety rozwiązania

Realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” to forma współpracy z generalnymi wykonawcami coraz chętniej wybierana przy budowie obiektów kubaturowych – zarówno biurowych, jak i przemysłowych. Usługi w tym systemie świadczy również nasza firma. Jesteśmy wówczas odpowiedzialni za cały proces budowlany — począwszy od przygotowania projektu przez wykwalifikowanych projektantów, poprzez jego kompleksowe wykonanie i oddanie do użytku. Ten jednostopniowy układ zapewnia szereg istotnych korzyści dla inwestora, stąd też jego rosnąca popularność.

Jakie są główne korzyści współpracy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”?

System projekt+realizacja doceniany jest przede wszystkim ze względu na uproszczone procedury i jednostopniowy tryb udzielania zamówienia. W przeciwieństwie do tradycyjnych, dwustopniowych trybów, wdrażane jest tylko jedno postępowanie zamiast dwóch, obejmujących osobno dokumentację projektową i wykonanie prac budowlanych. To z kolei skutkuje tym, że odpowiedzialność za wysoką jakość przygotowanej dokumentacji ponosi wykonawca. Kolejną zaletą jest możliwość odgórnego ustalenia wynagrodzenia za całość inwestycji, które jest niezmienne i zwykle niższe niż w przypadku dwóch oddzielnych zamówień.

Oprócz powyżej opisanych zalet warto zwrócić uwagę na szereg innych korzyści. Przede wszystkim inwestor może liczyć na znacznie sprawniejszą realizację robót i sprawne przechodzenie do kolejnych etapów realizacji. Możliwe jest ograniczenie liczby wykonawców, co z kolei przekłada się na lepsze zarządzanie zarówno zasobami ludzkimi, jak i wykorzystywanym sprzętem i narzędziami. W konsekwencji dochodzi też do optymalizacji kosztów budowy, co również niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na ogólne koszty inwestycji.

Inwestorzy doceniają również to, że nawiązując współpracę z wyspecjalizowanym generalnym wykonawcą realizującym zlecenia w trybie projekt+realizacja zdejmują z siebie ciężar odpowiedzialności wynikającej z konieczności samodzielnej koordynacji wielu działań i regulacją warunków współpracy między projektantem a wykonawcą. Proces inwestycyjny przebiega nie tylko sprawniej, ale i wymaga mniejszego zaangażowania ze strony inwestora.