przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Rola i zadania generalnego wykonawcy na placu budowy

Coraz częściej inwestycje budowlane realizuje generalny wykonawca. Ma to związek przede wszystkim z dążeniem do maksymalnego usprawnienia procesu budowy oraz oddania budynku do użytkowania w przewidywanym terminie. Wyjaśniamy, jaka jest rola generalnego wykonawcy na placu budowy.

Kim jest generalny wykonawca?

Generalny wykonawca to przedsiębiorstwo budowlane, któremu inwestor zleca kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że proces budowy przebiega bez udziału podwykonawców, czyli kilku różnych firm budowlanych, których wyborem zajmuje się sam inwestor, nadzorując jednocześnie ich pracę. Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej uwzględnia zarówno niezbędne prace na placu budowy, które mają na celu wzniesienie budynku o konkretnym przeznaczeniu, jak i prace montażowe. Wybór generalnego wykonawcy, który zajmie się realizacją inwestycji, wiąże się z wieloma korzyściami. Najważniejsze to sprawny i przebiegający bez zbędnych przestojów proces budowy, a także możliwość uniknięcia licznych problemów, które związane są z korzystaniem z usług kilku zatrudnianych samodzielnie podwykonawców.

Rola generalnego wykonawcy na placu budowy

Rolą generalnego wykonawcy jest kompleksowa obsługa projektu oraz realizacja inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego w ustalonym z inwestorem terminie. Generalne wykonawstwo uwzględnia nadzór oraz koordynowanie wszystkich prac na placu budowy, kierowanie robotami budowlanymi na każdym etapie wznoszenia budynku, jak również załatwianie niezbędnych formalności, które związane są z realizacją inwestycji.

Zadania generalnego wykonawcy

Generalny wykonawca podpisuje umowę z inwestorem, zobowiązując się do wykonania niezbędnych prac budowlanych i montażowych. Do zadań generalnego wykonawcy zaliczamy nie tylko zadania związane z samym procesem budowy na każdym etapie realizacji inwestycji, ale także kontakt z inwestorem oraz załatwianie związanych z inwestycją formalności. Podstawowe zadania generalnego wykonawcy to m.in.:

 

Decydując się na korzystanie z usług generalnego wykonawcy, każdy inwestor zyskuje gwarancję sprawnie i fachowo przeprowadzonych prac, jak również może oszczędzić czas i pieniądze.