przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z żurawiami wieżowymi

Żurawie wieżowe to największe z dźwignic, które znajdują zastosowanie na placu budowy. Dzięki nim możliwy jest transport różnego rodzaju ładunków o dużej masie oraz gabarytach. Jednym z nich jest transport elementów konstrukcyjnych budynków, który umożliwia ich sprawny i bezpieczny montaż. Wyjaśniamy, jakie zasady BHP obowiązują przy pracy z żurawiami wieżowymi.

Podstawowe zasady BHP podczas korzystania z żurawia wieżowego

Obowiązującym aktem prawnym, który określa zasady BHP podczas pracy z żurawiem wieżowym, jest Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych. Dokument ten reguluje zasady pracy operatora, a także nakłada pewne obowiązki i ograniczenia dotyczące stosowanego obecnie sprzętu i warunków pracy, panujących na placu budowy. Bezpieczeństwo podczas pracy z żurawiem wieżowym zapewniają:

Co więcej, żurawie dopuszczone do użytku na placu budowy muszą być wyposażone m.in. w urządzenia służące do odczytu prędkości wiatru na wysokości wysięgnika, jak również bezproblemową i stałą łączność z sygnalistą. Na wyposażeniu żurawia wieżowego powinny znaleźć się także urządzenia emitujące ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, który informuje o przemieszczaniu się ładunku. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy żurawia niezbędne jest jego właściwe oświetlenie oraz oświetlenie terenu budowy, jeżeli praca wykonywana jest w warunkach ograniczonej widoczności.

Czy operator może odstąpić od wykonywania obowiązków, gdy łamane są przepisy BHP?

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych daje operatorom dźwignic więcej możliwości prawnych, jeżeli chodzi o reagowanie na sytuacje łamania obowiązujących przepisów. Najważniejsze w tej kwestii jest to, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami operator żurawia powinien zrezygnować z wykonania powierzonych mu zadań, jeżeli mogą one zagrozić zdrowiu i życiu jego samego lub osób przebywających na terenie budowy, a także środowisku naturalnemu oraz mieniu. Co więcej, odmówienie wykonania pracy powinno mieć miejsce w przypadku stwierdzenia usterek dźwignicy, a także niekorzystnych warunków atmosferycznych. Za zasadne i zgodne z przepisami rozporządzenia odmówienie wykonania zadania operatorowi nie grożą żadne konsekwencje np. zwolnienie z pracy.