przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

02.10.2018 r.:
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Informacja o rozstrzygnięciu  zapytań ofertowych na dostawę infrastruktury badawczej w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.” . 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o. z/s w Krakowie, jako organizator postępowań informuje, że w postępowaniach związanych z zapytaniami ofertowymi, dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”, w części dotyczącej zakupu infrastruktury badawczej,  wybrano najkorzystniejsze oferty. 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień oraz wyborach ofert dostępne są tutaj.