przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

20.07.2021r.
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MODERNIZACJI ŻURAWI WIEŻOWYCH

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń w ramach planowanego Projektu pn.  Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”.

Zapraszamy do złożenia ofert w zakresie wyłonienia Wykonawcy/Dostawcy urządzeń dotyczących inwestycji pn.„Dostawa i montaż urządzeń stanowiących kluczowe elementy części naprawczej ciągu technologicznego dedykowanego kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych: specjalistyczna komora lakiernicza z elementami towarzyszącymi, specjalistyczna komora śrutownicza z elementami towarzyszącymi, kompresorownia wraz z instalacją i wentylacją” ,  dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1. Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”, na którego realizację został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr naboru POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20).

Dokumentacja przetargowa, dostępna jest pod  linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60218

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 20.08.2021R. O GODZ. 15.00