przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Jakie wymogi musi spełniać generalny wykonawca?

Generalny wykonawca to podmiot, który realizuje inwestycję od położenia przysłowiowego kamienia węgielnego, aż po oddanie jej do użytku. Jest też odpowiedzialny m.in. za sprawdzenie dokumentacji projektowej, rozpoznanie trudności, jakie mogą pojawić się podczas pracy i zabezpieczenie terenu budowy. Często jest też odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie optymalizacji projektowych i wykonawczych. Najprościej mówiąc – generalny wykonawca kompleksowo obsługuje inwestora i tylko on odpowiada przed nim, nawet jeśli sam zatrudnia podwykonawców.

Kim jest właściciel firmy?

Właściciel firmy budowlanej formalnie nie musi mieć wykształcenia związanego z branżą budowlaną, wskazane jednak jest, by sam był inżynierem budowlanym i to z szerokim doświadczeniem branżowym. Jego pracownicy jednak zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień technicznych, ale też dużego doświadczenia i branżowej wiedzy. Dobry generalny wykonawca posiada odpowiednio szerokie zaplecze kadrowe i umysłowe nadzoru technicznego, czyli odpowiednią ilość doświadczonych kierowników budów i inżynierów budowlanych. Generalny wykonawca, jako firma, może mieć różny status prawny. Najlepiej, gdy jest to spółka prawa handlowego z określonym kapitałem zakładowym, posiadająca zdolność udzielania odpowiednich gwarancji dobrego wykonania ze wskazaniem wystarczającego zabezpieczenia i posiadająca odpowiednie zdolności kredytowe w celu zapewnienia ciągłości prowadzenia budowy (możliwość zaliczkowania zamówień na materiały budowlane, robociznę u podwykonawców itp.) Właściciel zobowiązany jest udostępniać inwestorom odpowiednie dokumenty świadczące o legalności jego działań. Wykonawcy będący osobami fizycznymi bądź spółkami cywilnymi wykonującymi działalność gospodarczą okazują w tej sytuacji zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a ci, będący spółkami handlowymi – wypis z rejestru handlowego. 

Kierownik budowy

Generalny wykonawca zgodnie z prawem musi zatrudniać kierownika budowy. Oczywiście najkorzystniejszą sytuacją jest ta, gdy sam właściciel firmy ma takie uprawnienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by kierownikiem budowy był jego zaufany pracownik. Najmniej korzystną jest sytuacja, gdy generalny wykonawca na stanowisko kierownika budowy musi znaleźć osobę z zewnątrz. W przypadku, gdy kierownik jest częścią zespołu, prace realizowane są sprawniej, lepsza jest też komunikacja na linii wykonawca-inwestor.

Odpowiednie referencje

Nowoczesne budynki są o wiele bardziej energooszczędne, niż te, które stawiane były lata temu. Generalny wykonawca, który podejmuje się zrealizowania nowoczesnej inwestycji, powinien móc poszczycić się odpowiednimi referencjami, doświadczeniem, przychodami rocznymi gwarantującymi zdolność finansową zrealizowania inwestycji i umiejętnością wykorzystania wydajnych i ekonomicznych technologii. Jeśli zakupy materiałów budowlanych są po stronie wykonawcy, dobrze jest upewnić się przed podpisanie umowy, że wykorzystuje on produkty renomowanych marek. Warto sprawdzić opinie danego generalnego wykonawcy u jego poprzednich kontrahentów.