przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

04.09.2019r.
Współpraca PBP Łęgprzem Sp. z o.o. w programie „Lider”

Projekt Pani Kingi Korniejenko zatrudnionej na etacie testera w CBR Przedsiębiorstwa Łęgprzem został nagrodzony w X edycji programu „Lider”.

Projekt, którym kieruje dr inż. Kinga Korniejenko z Wydziału Mechanicznego PK – „Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym” – może liczyć na 1 460 275 zł dofinansowania.

Z racji tego, że firma ŁĘGPRZEM specjalizuje się w rozwiązywaniu specjalistycznych i nietypowych zagadnień budowlanych, a w swoim działaniu stosuje innowacyjne i jednocześnie sprawdzone rozwiązania gwarantujące trwałość, funkcjonalność użytkową oraz wysoki poziom estetyczny prowadzonych projektów, deklarujemy chęć długofalowej współpracy w tym zakresie co potwierdziliśmy w przesłanym liście intencyjnym. Wyrażamy pełne wsparcie w trakcie testów/walidacji wyprodukowanych materiałów jak również chęć wdrożenia wyników badań.

Celem programu „Lider” jest wsparcie naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W ramach programu nie narzucono ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 1,5 mln złotych.

Program „Lider” adresowany jest do osób, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do dnia złożenia wniosku o finansowanie. Ponadto są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia i nie były wcześniej kierownikami projektu w programie.