przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

11.02.2019 r.:
Szkolenie z obsługi dyfraktometru rentgenowskiego

W dniach 4-5.02.2019 r. odbyło się szkolenie w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej.

Szkolenie dotyczyło w szczególności obsługi nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej jak również wykorzystania specjalistycznego oprogramowania sterującego pomiarami i pozwalacjącego na analizę strukturalną materiałów. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach powstałego Centrum Badawczo- Rozwojowego to: dyfraktomer rentgenowski Aeris holenderskiej firmy PANalytical oraz oprogramowanie High Score Plus zintegrowane z krystalograficzną bazą danych PDF4+2019 firmy ICDD (USA), dające możliwość wykonania jakościowej i ilościowej analizy fazowej. Szkolenie prowadziła dr hab. Małgorzata Karolus z Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej.