przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

15.03.2020 r.
PRACE BADAWCZO-ROZOWJOWE W RAMACH OBSZARU BADAWCZEGO GEOPOLIMERY

W utworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone są prace nad opracowaniem technologii ściany na bazie warstwowych płyt geopolimerowych (warstwy  spienionej i elewacyjnej).

W ramach opracowywania nowej technologii prowadzonych jest szereg prac badawczo-rozwojowych m.in. opracowanie konstrukcji ściany warstwowej na bazie płyt geopolimerowych, dobór parametrów wytrzymałościowych, właściwości fizycznych tj. przewodnictwo cieplne, gęstość, izolacyjność akustyczna, ognioodporność, paroprzepuszczalność, dobór środków impregnujących, określenie porowatości, opracowanie systemu łączenia i in.

Prace badawcze realizowane są z wykorzystaniem zaawansowanej infrastruktury badawczej, w tym analizatora sorpcji, dyfraktometru rentgenowskiego, kamery termowizyjnej. Dla potrzeb testowych tworzone są prefabrykaty geopolimerowe.

Celem naszej Spółki jest opracowanie nowej technologii ściany.