przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

24-26.06.2019 r.:
Seminarium w Turcji

Spotkania projektowe dotyczące międzynarodowego projektu: „Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers”. 

W dniach 24-26.06.2019 odbyły się warsztaty i spotkania projektowe dotyczące międzynarodowego projektu: „Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers”. Warsztaty odbywały się na: Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey.
 
W trakcie spotkań i warsztatów zaprezentowano projekt: Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego „Łęgprzem” Sp. z o.o”, realizowany w ramach Umowy nr POIR.02.01.00-00-0275/16-00; zawartej z Ministerstwo Rozwoju i Finansów, w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedstawiono założenia projektu i efekty prowadzonych badań w zakresie geopolimerów.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele międzynarodowego konsorcjum:
Cracow University of Technology, Poland
Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey
Riga Technical University, Łotwa
Babes Bolyai University, Rumunia