przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

30.06.2020r.
OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W OPARCIU O SYSTEM MONITOROWANIA POSADOWIENIA I WYCHYLENIA WIEŻY ŻURAWIA

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy  Żurawi Wieżowych dzięki wprowadzeniu usługi opartej o INNOWACYJNY SYSTEM MONITOROWANIA POSADOWIENIA I WYCHYLENIA WIEŻY ŻURAWIA

 

 

Spółka wprowadza do oferty usługę świadczoną w oparciu o innowacyjny system. Usługa realizowana z udziałem wysoko wykwalifikowanej kadry PBP ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.
Oferta obejmuje możliwość:
– wynajmu innowacyjnego systemu
– wykonania usługi żurawiem wieżowym z instalacja systemu

System pozwala na  monitorowanie posadowienia i wychylenia wieży żurawia, w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy operatora, a także osób znajdujących się w bezpośrednim zasięgu pracy żurawi wieżowych.
System umożliwia rejestrację i akwizycję danych o wychyleniu wieży, a także posadowieniu jej na gruncie w sposób ciągły i bezprzewodowy.
System informuje, o przekroczeniu progów bezpieczeństwa indywidualnie określonych dla danej konstrukcji, osoby do tego upoważnione.

Szczegółowa oferta  na świadczenie usługi w oparciu o system dostępna jest tutaj.
KONTAKT : TEL.: (12) 425 80 97; 601 458 791; 662 115 919

e-mail: srodkiprod@legprzem.com.pl,
e-mail: zuraw@legprzem.com.pl