przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

31.01.2020 r.
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W RAMACH OBSZARU BADAWCZEGO DOT. ŻURAWI WIEŻOWYCH ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

W grudniu 2019r. zostały zakończone sukcesem, prace badawczo-rozwojowe w ramach obszaru dotyczącego opracowania innowacyjnej technologii pomiaru posadowienia żurawi wieżowych. 

 

Innowacyjna technologia zwiększa bezpieczeństwo pracy w zakresie monitoringu wychylenia wieży żurawia. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone były przez zespół składający się z pracowników P.B.P. Łęgprzem Sp. z o.o. oraz pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej im. T.Kościuszki Głównym, przez okres 10 m-scy. Głównym rezultatem, który został osiągnięty  w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest system monitorowania posadowienia i wychylenia wieży żurawia, którego zadaniem jest między innymi podniesienie bezpieczeństwa pracy operatora, a także osób znajdujących się w bezpośrednim zasięgu pracy żurawi wieżowych. System umożliwia rejestrację i akwizycje danych o wychyleniu wieży, a także posadowieniu jej na gruncie w sposób ciągły i bezprzewodowy oraz informuje o przekroczeniu progów bezpieczeństwa indywidualnie określonych dla danej konstrukcji.

Celem naszej Spółki jest świadczenie usług w oparciu o opracowany system monitorowania i wprowadzeniu jej do stałej oferty handlowej.