przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ŁĘGPRZEM

Miło nam poinformować, że w dniu 29.01.2019 r. uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Łęgprzem. 

Realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, działanie nr 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest pozyskanie wysoce innowacyjnej wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań dedykowanych branży budowlanej. Przedmiotem projektu jest utworzenie zaawansowanego technologicznie i wyposażonego  w niezbędną aparaturę naukowo-badawczą Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym Wnioskodawca będzie rozwijał swoją działalność B+R. W ramach zaplanowanej do realizacji agendy badawczej, powstaną trzy wysoce innowacyjne, niespotykane dotąd rozwiązania takie jak: system kontroli posadowienia oraz pracy dźwigów kołowych; system pomiaru przechyłu żurawi wieżowych, zwiększający bezpieczeństwo pracy w zakresie monitoringu wychylenia wieży żurawia; innowacyjna technologia ściany na bazie warstwowych płyt geopolimerowych. W ramach wnioskowanego projektu, Wnioskodawca zamierza uzupełnić dotychczasowy personel B+R o trzy nowe stanowiska oraz staże dla pracowników naukowych. Projekt będzie zakładał rozwinięcie dotychczasowej współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej powstanie specjalistyczne i wyposażone w niezbędną aparaturę badawczo-naukową laboratorium do badań nad opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dedykowanych branży budowlanej.